ANBI

De Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als deze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde

p/a Het Brook 23
7132 EH Lichtenvoorde
info@bloemencorso.com
Kvk: 41038910
RSIN nummer: 8028 39 228

De bestuursleden van de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Eén van de voorwaarden die de belastingdienst stelt aan onze ANBI-registratie is een online publicatie van onderstaande informatie:

Beleidsplan 2022
Staat van baten en lasten 2021
Jaarverslag 2021