Historie

Bloemencorso Lichtenvoorde anno 1929
In 1929 werden de plaatselijke schutterij en het kermiscomité door de 'Raad van Beheer' in twee verschillende verenigingen opgedeeld. De Raad van Beheer bestond uit enkele notabelen die er voor zorgden dat financieel alles goed werd geregeld. Het kermiscomité werd verantwoordelijk voor het Bloemencorso en het organiseren van de kermis en de nieuwe Schutterij werd verantwoordelijk voor het vogelschieten tijdens de kermis. Om die reden houden we 1929 aan als officieel startjaar van het Bloemencorso.

1929 heeft niet de primeur
Op 5 september 1898, de dag waarop Wilhelmina tot koningin werd gekroond, werden in het hele land feesten georganiseerd. Lichtenvoorde vierde op die datum altijd haar kermis en besloot de festiviteiten rondom de kroning groots aan te pakken. Of het de eerste keer is geweest dat er een Bloemencorso werd gehouden weten we niet helemaal zeker. Uit een foto blijkt dat er die dag in Lichtenvoorde wel degelijk een corso rond trok. Eigenlijk bestaat het corso dus al veel langer, maar was het nog geen jaarlijks terugkerend evenement. Vanaf 1926 kent Lichtenvoorde een jaarlijks terugkerend Bloemencorso. Dit was echter meer een optocht voor het wegbrengen van de vogel voor het vogelschieten.

Hier en daar een dahlia
De optochten uit die tijd kunnen moeilijk met het tegenwoordige Bloemencorso worden vergeleken. Destijds werd voornamelijk heide en verschillende soorten gras gebruikt. Aan de hand van bewaard gebleven foto’s blijkt daarnaast dat de wagens niet veel groter waren dan het onderstel van een kinderwagen of een bolderkar.


Jaren vijftig
De jaren vijftig kenmerkten zich door vele veranderingen. In de beginjaren bestonden de wagens vooral uit fietsen en karren versierd met heideplanten, bloemen en grasplaggen. Het Bloemencorso heeft deze vorm gehouden tot 1957. Toen is vastgelegd dat de wagens zoveel mogelijk moesten worden beplakt met dahlia’s.

Gestage groei
Vanaf de zestiger jaren werden de wagenbouwers steeds fanatieker, waardoor ook de dahliakweek goed op gang kwam. De vraag naar bloemen bij de plaatselijke boeren werd steeds groter.

Jaren zeventig
Begin jaren zeventig kreeg het Bloemencorso gemeentelijke subsidie. Dat stimuleerde de groei van het corso. Nieuwe groepen meldden zich aan en de vraag naar dahlia’s werd steeds groter. Om hierin te voorzien werd in 1973 de zogeheten bloemencommissie opgericht. Er ontstond een dahliaruilhandel met andere corsoplaatsen. Om het corso onder de aandacht van het publiek te brengen moest het meer bekendheid krijgen. Daaraan werkte men in de jaren zeventig door het plaatsen van advertenties in regionale bladen en de verspreiding van programmaboekjes.

Jaren tachtig
Begin jaren tachtig zien we een trend ontstaan waaraan Lichtenvoorde zijn goede naam heeft te danken: het zogenaamde knipwerk en de uitbeelding in mozaïek bleken bij de wagenbouwers, publiek én jury enorm te scoren.

Dynamische optocht
Het Bloemencorso van Lichtenvoorde maakte vanaf de jaren '90 een enorme ontwikkeling door. Van toch wel vrij statisch werd de optocht een zeer dynamisch gebeuren. In 1994 keerde het fenomeen figuratie terug. In de jaren zeventig zaten of stonden de figuranten nog stokstijf stil op de wagen. Nú begonnen figuranten wel degelijk een aansprekende rol te vervullen bij de uitbeelding van het onderwerp. Ook de komst van showorkesten in de optocht gaf de stoet nieuwe charme en zorgde voor een duidelijke toename van het aantal toeschouwers.

Plaatsing op de Internationale Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van UNESCO

In 2013 kreeg het Bloemencorso al het certificaat en beeldmerk uit handen van het Nederlands Volkscentrum voor Immaterieel Cultureel Erfgoed uitgereikt. Dit hoogtepunt kreeg in 2021 een vervolg. Toen werd het Bloemencorso – en de corsocultuur als geheel – op de Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid van UNESCO geplaatst. Een enorme eer. Maar ook een eer die een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Namelijk het borgen van deze prachtige corsocultuur voor de toekomst.

Ons Bloemencorso is al ruim 90 jaar het grootste culturele, sociaal-maatschappelijke evenement van Lichtenvoorde. Het corso verbindt de gemeenschap in al haar geledingen. Het staat symbool voor de trots en de passie van vele generaties Lichtenvoordenaren. Het is een sociaal fenomeen dat Lichtenvoordenaren in alle lagen van de bevolking het hele jaar door in zijn greep houdt. Daarmee is het corso veel meer dan een indrukwekkende optocht van bloemenwagens op de tweede zondag in september.